⛓️Tüm Towny Komutları

Towny komutları;

Kasaba Komutları

 • /town ? - Kasaba ile ilgili basit komutları gösterir.

 • /town {town} - Başka bir kasaba hakkında bilgi verir.

 • /town here - Bulunduğun alan hakkında bilgi verir.

 • /town leave - Şehirden ayrılmanı sağlar.

 • /town list - Kasaba listesini gösterir.

 • /town online - Kasabandaki online oyuncuları gösterir.

 • /town new {İsim} - Kasaba kurar.

 • /town add {Oyuncu} - Kasabana oyuncu eklemeni sağlar.

 • /town kick {Oyuncu} - Kasabandan oyuncu atar.

 • /town spawn - Kasabanın spawn noktasına ışınlanmanı sağlar.

 • /town spawn {isim} - Herhangi bir kasabanın ışınlanma noktasına gitmeni sağlar.

 • /town claim - Bulunduğun chunkı ele geçirir.

 • /town claim outpost - Outpost alır.

 • /town outpost - Uzaktaki bir chunkı ileri karakol olarak claimler.

 • /town outpost {#} - {#} numaralı ileri karakola ışınlar.

 • /town unclaim - Chunkı serbest bırakır.

 • /town withdraw {miktar} - Kasabanın kasasından para çeker.

 • /town deposit {miktar} - Kasabanın kasasına para ekler.

 • /town buy bonus {miktar} - Bonus claim hakkı almanızı sağlar.

 • /town delete - Kasabayı siler

 • /town ranklist - Vatandaşların rütbelerini gösterir.

 • /town rank {add|remove} {oyuncu isim} {rütbe} - Vatandaşa rütbe vermeni sağlar.

 • /town reslist - Kasabadaki vatandaşları listeler.

 • /town join {isim} - Davet gerektirmeyen kasabalara girmenizi sağlar.

 • /town set board {mesaj} - Kasabanın açıklamasını ayarlar

 • /town set mayor {oyuncu} - Kasabanın başkanını seçer .

 • /town set homeblock - Kasabanın başlangıç chunkını ayarlar.

 • /town set spawn - Kasabanın başlangıç noktasını ayarlar

 • /town set name {isim} -Kasabanın adını değiştirir.

 • /town set outpost - Claimli chunkı ileri karakol yapar.

 • /town set perm - Oyuncuların kasabadaki yetkilerini ayarlar (detaylı açıklama eklenicek).

 • /town set tag {isim} - Kasabanın tagını ayarlar.

 • /town set tag clear - Kasabanın tagını siler.

 • /town set taxes {miktar} - Oyunculardan alınacak günlük yüzdelik vergiyi ayarlar.

 • /town set plottax {miktar} - Arsa başına toplanıcak günlük vergi miktarını ayarlar.

 • /town set plotprice {miktar} - Default normal arazi fiyatını ayarlar.

 • /town set shopprice {miktar} - Default market arazisi fiyatını ayarlar.

 • /town set shoptax {miktar} - Günlük market arazisi başına alınacak vergiyi ayarlar.

 • /town set embassyprice {miktar} - Default elçilik arazisi fiyatını ayarlar.

 • /town set embassytax {miktar} - Günlük elçilik arazisi vegisini ayarlar.

 • /towny - Basit towny komutlarını gösterir.

 • /towny ? - Daha fazla Towny Komutlarını gösterir.

 • /towny map - Haritayı açar.

 • /towny prices - Giderleri gösterir.

 • /towny time - Vergi için zamanı gösterir.

 • /towny universe - Şehir istatistiklerini gösterir.

 • /towny top residents {all/town/nation} - TOP10 vatandaş listesini gösterir.

 • /towny top land {all/resident/town} - TOP10 toprak sahibi listesi gösterir.

Kasaba Ayarları

 • /town toggle explosion - Patlamaları açar/kapatır

 • /town toggle fire on/off - Ateşi açar/kapatır

 • /town toggle mobs on/off - Yaratıkları açar/kapatır

 • /town toggle peaceful on/off - Kasabayı barışçıl yapar/kapatır

 • /town toggle public - Şehre herkesin ulaşmasını açar/kapatır

 • /town toggle pvp on/off - PVP açar/kapatır

 • /town toggle open - Şehre davetsiz alımları açar/kapatır.

Arazi Komutları

 • /plot - arazi komutlarını gösterir

 • /plot claim - Satışta olan arazi satın alır.

 • /plot unclaim - Sahip olduğun araziyi serbest bırakır.

 • /plot forsale $ yada /plot fs $ - araziyi satışa çıkarır.

 • /plot notforsale $ or /plot nfs $ - Araziyi satıştan kaldırır.

 • /plot perm - Arazi yetkilerini ayarlar. (Detaylı açıklama eklenicek )

 • /plot set reset - Arazinin tipini resetler.

 • /plot set shop - Araziyi market arazisi olarak ayarlar.

 • /plot set embassy - Araziyi Elçilik olarak ayarlar ( Başka kasaba mensuplarının almasını sağlar.)

 • /plot set arena - Araziyi arena olarak ayarlar.

 • /plot set default - Araziyi normal olarak ayarlar.

 • /plot set wilds - Araziyi vahşi doğa olarak ayarlar.

 • /plot set name - Araziye isim verir.

 • /plot/town/res set perm {resident/ally/outsider} {on/off} - {resident/ally/outsider}'ler için tüm yetkileri açar/kapatır.

 • /plot/town/res set perm {build/destroy/switch/itemuse} {on/off} - Herkes için {build/destroy/switch/itemuse} yetkilerini açar/kapatır

 • /plot/town/res set perm {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off} - Belirli kişilere belirli yetkileri açar/kapatır.

 • /plot/town/res set perm reset - Yetkileri sıfırlar.

Oyuncu komutları

 • /resident - Oyuncu ekranını gösterir.

 • /resident ? - Aktif komut listesini gösterir.

 • /resident {oyuncu} - Oyuncunun ekranını gösterir.

 • /resident list - Veritabanındaki oyuncu listesini gösterir.

 • /resident tax - Oyuncu başına günlük vergiyi gösterir.

 • /resident friend add {resident} .. {resident} - Online oyuncuyu arkadaş ekler.

 • /resident friend add+ {resident} .. {resident} - Offline oyuncuyu arkadaş ekler.

 • /resident friend remove {resident} .. {resident} - Online oyuncu arkadaşlıktan çıkarır.

 • /resident friend remove+ {resident} .. {resident} - Offline oyuncuyu arkadaşlıktan çıkarır.

 • /resident friend clearlist - Tüm arkadaşları siler.

 • /resident set perm - Yetki ayarlar. ( Detaylı anlatım mevcut )

 • /resident set perm reset - Yetkileri sıfırlar.

Oyuncu Ayarları

 • /resident toggle townclaim - /town claim aktif eder.

 • /resident toggle plotborder - Dumanlı arsa sınırını açar.

 • /resident toggle reset - Sıfırlar.

 • /resident toggle map - Haritayı aktif eder.

Ulus Komutları

 • /nation ? - Ulus komutlarını gösterir

 • /nation list - Ulusları listeler.

 • /nation online - Ulusdaki onlineları gösterir

 • /nation {ülke} - Başka bir ulusun durumuna bakar.

 • /nation leave - Ulusdan ayrılır.

 • /nation withdraw {miktar} - Ulusal bankadan para çeker.

 • /nation deposit {miktar} - Ulusal bankaya para aktarır.

 • /nation new {isim} - Ulus kurar.

 • /nation add {şehir} .. {şehir} - Ulusa şehir ekler.

 • /nation kick {şehir} .. {şehir} - Ulusdan şehir atar.

 • /nation delete {ülke} - Ulusu siler.

 • /nation rank {add|remove} {oyuncu} {rank} - Oyuncuya Rütbe verir.

 • /nation toggle neutral

 • /nation - Ulus ekranını açar

 • /nation set king {oyuncu} - Ulus liderini değiştirir.

 • /nation set captial {şehir} - Başkenti seçer.

 • /nation set taxes {miktar} - Vergiyi ayarlar.

 • /nation set name {isim} - Ulusun adını değiştirir.

 • /nation set title {isim} {açıklama} - Ulusa açıklama ekler.

 • /nation set surname {isim} {takmaad} - Takma adı ayarlar.

 • /nation set tag {tag} - Tagı ayarlar.

 • /nation set tag clear - Tagı siler.

Dostluk ve Düşmanlık

 • /nation ally add {ulus} .. {ulus} - Ulusu dost olarak eklersin.

 • /nation ally remove {ulus} .. {ulus} - Ulusu dostluktan çıkarırsın.

 • /nation enemy add {ulus} .. {ulus} - Ulusu düşman olarak eklersin.

 • /nation enemy remove {ulus} .. {ulus} - Ulusu düşmanlıktan çıkarırsın.

 • /towny war stats - Süren savaş hakkında bilgi alırsın.

 • /towny war scores - Savaştaki skor listesini gösterir.

Last updated