RonemaCraft - Wiki
Search
⌃K
Comment on page
🪧

Kasaba / Ulus Hakkında

Kasaba kurmak için istenilen ücret: 300 altın | /t new [isim] ile kasaba kurabilirsiniz.
Ulus kurmak için istenilen ücret: 1250 altın | /n new [isim] ile ulus kurabilirsiniz.
​
Kasaba isim değiştirmek için istenilen ücret: 200 altın Ulus isim değiştirmek için istenilen ücret: 1000 altın
​
Kasabanın Nötr kalması için istenilen günlük bakım ücreti: 18 altın
Ulusun Nötr kalması için istenilen günlük bakım ücreti: 36 altın
​
Karakol ücreti: 750 altın